Case Studies

Emplifi

Výchozí situace a požadavky

Emplifi (exSocialbakers) využívalo pro interní potřeby LMS (Learning Management System) nejmenovaného výrobce. Společnost se potýkala s různými chybami tohoto vzdělávacího portálu:

  • Špatný sběr výsledků studia kvůli nesprávné implementaci standardu SCORM pro přehrávání kurzů
  • Pomalá reakce technické/uživatelské podpory – support tickety se vyřizovaly v řádu měsíců
  • Téměř žádný rozvoj LMS, kterému se nedostávaly nové funkce

Z výše uvedených důvodů se Socialbakers rozhodlo vybrat a nasadit nový vzdělávací portál, který bude sloužit nejen pro účely interního vzdělávání, ale umožní také vytvořit tzv. Socialbakers Academy pro vzdělávání zákazníků a jejich certifikaci.

Požadavky na nové LMS

Socialbakers hledalo přizpůsobitelný a customizovatelný vzdělávací portál, který by umožňoval granulární (podrobnou) správu a monitoring studentů i jejich studia. Nový LMS musí dokázat obsluhovat desítky tisíc interních i externích uživatelů a umět nastavovat a spravovat jejich strukturu.

Hlavní požadavky

  • Podpora standardu SCORM
  • Správa uživatelských účtů a správa studentské cesty (studia)
  • Reporty na míru
  • Přihlašování uživatelů přes napojení na single sign on (SSO)

Scormium řešení

Scormium na základě požadavků navrhla nasazení svého vzdělávacího portálu Scormium LMS, které se provozuje z certifikovaného cloudu Microsoft Azure a je škálovatelné do stovek tisíc uživatelů.

Kromě široké přizpůsobitelnosti a úpravy vzhledu podle potřeb a korporátní identity klienta, lze vzdělávací portál Scormium LMS integrovat s interními systémy Emplifi.

Jde o velmi modulární platformu pro výuku a studium kurzů. Umožňuje organizaci vytvářet vlastní pohledy (dashboardy) pro studenty i lektory.

Kromě samotného LMS náš tým nabídl své dlouholeté zkušenosti s metodikou elearningu a pomoc se zavedením zákazníků do vzdělávacího portálu pro vytvoření tzv. Socialbakers Academy. Ta bude sloužit zákazníkům, kteří se zde budou moci učit používat platformu Socialbakers efektivně, zvyšovat svou odbornost a získávat certifikace.

Implementace řešení a vyhodnocení

Celý přechod ze stávajícího studijního portálu na Scormium LMS trval přesně měsíc včetně úprav systému a customizací prostředí. Z toho nejdéle trvala migrace velkého objemu dat přibližně 160 (video) kurzů.

Díky nativní podpoře standardu SCORM proběhlo napojení kurzů do Scormium LMS bez problémů. Stejně tak hladce proběhla migrace historie studia uživatelů. Ti se přes single-sign-on (SSO) mohou rovnou připojit do nového portálu svými přihlašovacími údaji bez nutnosti nové registrace a plynule pokračovat přímo tam, kde předtím skončili.

Celý přechod byl bezvýpadkový. Kromě samotných certifikací Microsoft Azure ověřují zabezpečení podnikových dat ve Scormium LMS pravidelně penetrační testy. Po nějakou dobu běží oba vzdělávací portály souběžně.

Vyhodnocení

Emplifi hodnotí pozitivně zejména rychlost nasazení a migrace dat během 1 měsíce. V první vlně jde o 300 interních uživatelů, poté 1 500 a následně 25 000 uživatelů. Nativní podpora standardu SCORM pro elearning a standardu SAML pro SSO pomohlo předcházet jakýmkoliv potížím při migraci.

Vzhledem k probíhající akvizici ze strany americké společnosti Astute lze očekávat další nárůst počtu uživatelů i kurzů. I proto Socialbakers velmi oceňuje možnosti škálovatelnosti a dalšího růstu LMS podle potřeb organizace. Díky intuitivnímu rozhraní a snadnému použití proběhlo zaškolení správce v řádu jednotek hodin.

SCORMIUM PŘÍNOSY

25k+ interních a externích uživatelů

1 měsíc trvalo nasazení a migrace dat

Rezervovat schůzku

Zarezervujte si nezávaznou konzultaci s našimi experty.