Case Studies

Plzeňský Prazdroj

Průkopník vzdělávání v gastro byznysu

Že správné vzdělání dokáže zvýšit prodeje piva? Své o tom vědí hospodští zapojení do unikátní akademie První u zdroje, která vzešla ze spolupráce Plzeňského Prazdroje se Scormiem. Díky digitalizaci vzdělání byl největší tuzemský pivovar schopen efektivně předat své letité know-how v oblasti gastro provozu všem partnerským podnikům. Nejenže zkvalitnění služeb v restauracích vedlo ke zvýšení tržeb, ale zároveň online vzdělávání podstatně snížilo náklady spojené s tradičními formami školení.

Kvalita a tradice ruku v ruce s inovací

Jako lídr pivovarnického průmyslu v České republice má Plzeňský Prazdroj pozitivní dopad na zaměstnanost desítek tisíc lidí. Víra ve společnou prosperitu vedla k pátrání po nových možnostech, jak odběratelům ulehčit v době, kdy ještě pořád čelili dopadům koronavirové krize, a navíc se museli vypořádat se skokovým nárůstem cen energií a dalších vstupů, neopomínaje omezování výdajů ze strany zákazníků.

Partnerská spolupráce s odběrateli na mnoha úrovních

V duchu svých hodnot viděl pivovar řešení v neustálém zvyšování kvality nabízených služeb. Plzeňský Prazdroj dlouhodobě pomáhá hospodským k nastartování úspěšného podnikání a následnému růstu. Dosavadní vzdělávání bylo primárně postavené na kontaktu s obchodními zástupci a živých školeních. Ve snaze o obohacení a rozšíření stávající škály poradenských a vzdělávacích služeb došlo na hledání moderních, inovativních a zejména flexibilních řešení.

Pomáhat, inspirovat, vzdělávat…

V roce 2021 tak společnost přistoupila k digitalizaci a zefektivnění vzdělávacích nástrojů s důrazem na inovativnost, rychlost a jednoduchost. Z provedeného průzkumu v rámci zavedených provozoven vzešly jasné nároky hospodských i slabá místa, která si zasloužila pozornost.

Moderní pojetí vzdělávání: rychle a efektivně

Předávané informace měly oslovit celou škálu zákazníků Plzeňského Prazdroje, od majitelů restaurací, přes výčepní, číšníky a provozní, až po pomocný personál. S ohledem na cílovou skupinu byl důraz kladen především na to, aby výsledné řešení bylo uživatelsky přívětivé, přehledné, snadno ovladatelné a zároveň dokázalo pojmout velký počet uživatelů, s perspektivou rozšíření do dalších zemí.

Projekt získal obrysy v podobě akademie výstižně nazvané První u zdroje, která si kladla za cíl vzdělávat majitele provozoven a jejich personál zábavnou a srozumitelnou formou, dostupnou kdykoliv a kdekoliv.

Program První u zdroje doplňuje v digitálním prostředí to, na čem Prazdroj dlouhodobě spolupracuje přímo s hospodskými v reálu.

Spolupráce, která rychle přináší své ovoce

Plzeňský Prazdroj dosud nepoužíval žádnou platformu pro správu vzdělávání. Pro technické řešení své akademie tak vložil důvěru ve Scormium, jakožto předního českého poskytovatele cloudového řešení pro tvorbu a distribuci vzdělávacího obsahu a průkopníka ve školení obchodních partnerů.

Integrace s firemním systémem Plzeňského Prazdroje, na který byly restaurace již předem napojené, umožnila automatické vytváření účtů a definování pravidel a práv pro různé typy uživatelů. Samozřejmostí bylo také studijní prostředí ve vizuální identitě klienta.

Scormium se vyznačuje pokročilou škálovatelností, což umožnilo připojení stovek restaurací a tisíců uživatelů. Platforma je již předem připravena také na jazykové mutace a optimalizována i pro mobilní zařízení.

Kromě snadného ovládání nabízí navíc gamifikaci, která motivuje ke kontinuálnímu studiu a zároveň umožňuje sdílet studijní úspěchy s ostatními kolegy, které tak motivuje k vlastnímu studiu. Certifikace získaná po úspěšném absolvování akademie může posloužit jako konkurenční výhoda na trhu práce.

Z dalších přínosů nelze opomenout detailní reporting a pokročilý management studia, analýzu potřeb cílové skupiny a samozřejmý technický support.

Scormium tak přineslo pokrokové řešení, které nahradilo mnoho časově i finančně nákladných činností, jež v minulosti v podnicích vykonávali obchodní zástupci, školitelé, popřípadě mystery shoppeři.

Vše po ruce, přehledně na jednom místě

Vzdělávací obsah akademie si vzala pod taktovku partnerská společnost Scormia SantiaX. Ta se podílela nejen na tvorbě samotných videokurzů, ale zpracovala i další podpůrné studijní materiály. Tvůrci mysleli na všechny oblasti vedení gastro podniku, zpracované do běžných situací, se kterými se pohostinství potýká. Ambasadorem projektu se stal sám Zdeněk Pohlreich a jednotlivými kurzy provází další osobnosti, které mají nejblíž k danému oboru.

Pozitivní ohlasy na sebe nenechaly dlouho čekat

Akademie byla spuštěna v září 2022 a ihned zpřístupněna neomezenému počtu uživatelů napříč všemi přímými odběrateli Plzeňského Prazdroje, jichž je jen v České republice na jedenáct tisíc. Nabídky začaly postupně využívat stovky podniků měsíčně.

Výsledky ukazují, že školení provozoven přináší hmatatelné výsledky pro obě strany. Díky zkvalitnění služeb a zvládnuté propagaci na sociálních sítích restaurace zaznamenávají zvýšení návštěvnosti, navíc lépe nastavená ekonomika provozu přispívá k úspoře nákladů na vstupu a celkovému nárůstu tržeb.

U sledovaných provozoven došlo k navýšení prodeje o celých 10 % a u prodeje piva až o 12% nárůst, což se odráží v jeho vyšších odběrech od dodavatele. Pro Plzeňský Prazdroj přineslo nasazení akademie také snížení časové a finanční náročnosti tradičních forem školení a s tím spojené administrativy.

A jde se dál

Po úspěchu úvodní fáze projektu nás čeká společná expanze. Jako vždy aktivně nasloucháme našim zákazníkům, a tak intenzivně probíhá oboustranná spolupráce na dalším rozvoji akademie, jak z pohledu obsahu, tak i nabízených funkcionalit. Díky intuitivní platformě lze pružně reagovat na změny v oboru aktualizací obsahu školení, a stejně tak rozšiřovat nabídku. o další přínosné oblasti a užitečné informace.

Rezervovat schůzku

Zarezervujte si nezávaznou konzultaci s našimi experty.