Seduo

Výchozí situace

Seduo, člen skupiny Alma Career, produkuje velké množství kurzů, které zatím zpřístupňovala organizacím pouze na vlastním portálu Seduo. Zde si interní HR může přímo spravovat výuku a kurzy. LMC chtěla mít možnost napojit veškerý svůj elearning také na vzdělávací portály (LMS od různých dodavatelů), které využívají větší organizace nebo společnosti. Proto potřebovala také zajistit, aby elearningový obsah splňoval standardy SCORM.

Hlavním požadavkem bylo zajištění snadné distribuce kurzů do vzdělávacích portálů jeho zákazníků. Zavedený přístup elearningu spočívá v exportování vzdělávacího obsahu do balíků ve standardu SCORM, který zajišťuje správné zobrazování elearningového obsahu napříč různými LMS (Learning Management Systemy).

S tradičním exportem do balíků SCORM je však spojeno několik nevýhod – složité, decentralizované nahrávání aktualizace kurzů v LMS portálech zákazníků a ztráta přehledu nad využitím kurzů a dodržení licenčních podmínek. Těmto potížím se chtělo LMC vyhnout.

Další důležité požadavky:

  • možnost centrální aktualizace elearningového obsahu,
  • nastavení licencování kurzů,
  • monitoring a kontrola nad využití obsahu.

Scormium řešení

Naše společnost na základě požadavků navrhla nasazení vlastní elearningové platformy Scormium Studio, které se provozuje z cloudu Microsoft Azure a nemá proto omezení co do kapacity, ani lokality.

Provoz platformy v certifikovaném cloudu zajišťuje vysokou úroveň dostupnosti a zabezpečení dat, které pravidelně ověřují penetrační testy. Cloudová platforma současně umožňuje centrální distribuci elearningového obsahu do klientských vzdělávacích portálů a jeho automatickou aktualizaci přes internet.

Zavedení platformy Scormium zajistí nativní podporu standardů SCORM, AICC a Tin Can, a tím i kompatibilitu napříč vzdělávacími portály/LMS od různých dodavatelů.

LMC může ve Scormium Studio nastavovat podmínky licencování pro jednotlivé kurzy a zároveň držet aktuální přehled nad využitím všech kurzů napříč jednotlivými zákazníky a jejich vzdělávacími portály.

Implementace platformy a vyhodnocení

Vzhledem k tomu, že šlo o pilotní projekt, jehož součástí byl i zakázkový vývoj a další rozšiřování, uplynuly od okamžiku zadání až do dodání hotové platformy Scormium pro Seduo tři měsíce.

Dnes už je implementace Scormium Studio otázkou jednoho dne. Tvůrce/distributor obsahu si přichystá výstup svého elearningového katalogu, nebo dostane přístup do Scormia, kde si katalog může připravit. Během pár hodin může začít poskytovat standardizované kurzy do dalších LMS.

Sense4code platformu Scormium nadále rozvíjí a doplňuje o nové funkce a vylepšení, které má LMC zahrnuté již v předem dohodnuté ceně za licence.

Vyhodnocení

Seduo tým oceňuje snadnou distribuci a aktualizaci elearningového obsahu u svých velkých zákazníků, se kterými může budovat další dlouhodobý vztah. Dále Seduo kvituje licencování elearningu podle potřeb a plnou kontrolu nad studiem i využitím kurzů. Z pohledu ochrany investice Sedua kladně hodnotí průběžné inovace platformy v ceně.

Všechny společně nastavené termíny byly dodržené přesně podle dohodnutých termínů a bez zpoždění. Potenciální problémy u pilotního klienta byly vyřešené v řádu minut. Sense4code často díky aktivnímu monitoringu o problému vědělo a mohlo jej opravit dříve, než jej vůbec Seduo zaznamenalo.

Od začátku spuštění funguje platforma Scormium v Seduo bezvýpadkově. Zákazníci, kteří od Seduo čerpají e‑learningové kurzy do svých vzdělávacích portálů, jsou jedny z největších firem v České republice.

Scormium PŘÍNOSY

3 měsíce trval vývoj a implementace

15+ nových klientů v systému

Rezervovat schůzku

Zarezervujte si nezávaznou konzultaci s našimi experty.