Blog
Rozvoj & vzdělávání
3 min

Scormium získalo podporu v rámci výzvy Kreativní voucher

Společnost Sense4code získala dotaci Kreativní voucher, která umožňuje financování marketingových aktivit. Díky tomu nyní připravuje nové webové stránky, realizuje online kampaně a další aktivity, jejichž cílem je zvýšení povědomí o LMS platformě Scormium.
Marek Steininger
Head of Marketing

Společnost Sense4code získala dotaci Kreativní voucher, která umožňuje financování marketingových aktivit. Díky tomu nyní připravuje nové webové stránky, realizuje online kampaně a další aktivity, jejichž cílem je zvýšení povědomí o LMS platformě Scormium.

V roce 2023 dochází k čerpání dotace z Výzvy č. 0381 – Kreativní vouchery v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Kreativní vouchery komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru s názvem: Sense4Code_Kreativní voucher.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.

Rezervovat schůzku

Zarezervujte si nezávaznou konzultaci s našimi experty.