LMC
November 2020

E-learningová platforma umožnila LMC napojení na LMS velkých zákazníků

LMC potřebovalo distribuovat svůj e-learningový obsah do vzdělávacích (LMS) portálů velkých zákazníků, zajistit shodu se standardem SCORM a usnadnit vzdálenou aktualizaci obsahu elearningových kurzů.

Odvětví

Firemní vzdělávání, školení, e-learning

Platforma

Scormium Studio

Výsledek 1

3m.
Doba vývoje a implementace

Výsledek 2

10+
Počet nových velkých klientů

Výchozí situace

Společnost LMC produkuje velké množství kurzů, které zatím zpřístupňovala organizacím pouze na vlastním portálu Seduo. Zde si interní HR může přímo spravovat výuku a kurzy. LMC chtěla mít možnost napojit veškerý svůj e-learning také na vzdělávací portály (LMS od různých dodavatelů), které využívají větší organizace nebo společnosti. Proto potřebovala také zajistit, aby e-learningový obsah splňoval standardy SCORM.

Hlavním požadavkem LMC bylo zajištění snadné distribuce kurzů do vzdělávacích portálů jeho zákazníků. Zavedený přístup e-learningu spočívá v exportování vzdělávacího obsahu do balíků ve standardu SCORM, který zajišťuje správné zobrazování e-learningového obsahu napříč různými LMS (Learning Management Systemy).

S tradičním exportem do balíků SCORM je však spojeno několik nevýhod – složité, decentralizované nahrávání aktualizace kurzů v LMS portálech zákazníků a ztráta přehledu nad využitím kurzů a dodržení licenčních podmínek. Těmto potížím se chtělo LMC vyhnout.

Další důležité požadavky:

  • možnost centrální aktualizace e-learningového obsahu,
  • nastavení licencování kurzů,
  • monitoring a kontrola nad využití obsahu.

Navržené řešení Scormium

Společnost Sense4code na základě požadavků navrhla nasazení vlastní e-learningové platformy Scormium Studio, které se provozuje z cloudu Microsoft Azure a nemá proto omezení co do kapacity, ani lokality.

Provoz platformy v certifikovaném cloudu zajišťuje vysokou úroveň dostupnosti a zabezpečení dat, které pravidelně ověřují penetrační testy. Cloudová platforma současně umožňuje centrální distribuci e-learningového obsahu do klientských vzdělávacích portálů a jeho automatickou aktualizaci přes internet.

Zavedení platformy Scormium zajistí nativní podporu standardů SCORM, AICC a Tin Can, a tím i kompatibilitu napříč vzdělávacími portály/LMS od různých dodavatelů.

LMC může ve Scormium Studio nastavovat podmínky licencování pro jednotlivé kurzy a zároveň držet aktuální přehled nad využitím všech kurzů napříč jednotlivými zákazníky a jejich vzdělávacími portály.

Implementace platformy a vyhodnocení

Vzhledem k tomu, že šlo o pilotní projekt, jehož součástí byl i zakázkový vývoj a další rozšiřování, uplynuly od okamžiku zadání až do dodání hotové platformy Scormium pro LMC tři měsíce.

Dnes už je implementace Scormium Studio otázkou jednoho dne. Tvůrce/distributor obsahu si přichystá výstup svého e-learningového katalogu, nebo dostane přístup do Scormia, kde si katalog může připravit. Během pár hodin může začít poskytovat standardizované kurzy do dalších LMS. 

Sense4code platformu Scormium nadále rozvíjí a doplňuje o nové funkce a vylepšení, které má LMC zahrnuté již v předem dohodnuté ceně za licence.

Vyhodnocení

LMC oceňuje snadnou distribuci a aktualizaci e-learningového obsahu u svých velkých zákazníků, se kterými může budovat další dlouhodobý vztah. Dále LMC kvituje licencování e-learningu podle potřeb a plnou kontrolu nad studiem i využitím kurzů. Z pohledu ochrany investice LMC kladně hodnotí průběžné inovace platformy v ceně.

Všechny společně nastavené termíny byly dodržené přesně podle dohodnutých termínů a bez zpoždění. Potenciální problémy u pilotního klienta byly vyřešené v řádu minut. Sense4code často díky aktivnímu monitoringu o problému vědělo a mohlo jej opravit dříve, než jej vůbec LMC zaznamenalo.

Od začátku spuštění funguje platforma Scormium v LMC bezvýpadkově. Zákazníci, kteří od LMC čerpají e‑learningové kurzy do svých vzdělávacích portálů, jsou jedny z největších firem v České republice.

Chcete se dozvědět víc?

Nezávazné DEMO

Poskytneme vám bezplatný trial přístup a zajistíme komentovanou prohlídku celé platformy.

Chci to vidět

Chci nabídku do e-mailu

Stačí trochu upřesnit vaše potřeby. Obratem vám pošleme nezávaznou nabídku.

Vyžádat nabídku