Rozvoj zaměstnanců

Co je rozvoj zaměstnanců & proč je pro vaší firmu tak důležitý?

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jsou nepostradatelnou součástí každé organizace.

Škola naštěstí není jediným místem, kde můžeme získat kvalifikaci - stále více lidí rozvíjí svoji kariéru za běhu a aktivně vyhledává materiály pro osobní i profesní rozvoj.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jsou nepostradatelnou součástí každé organizace. Nesmíme však tyto činnosti nepodcenit a věnovat jim náležitou pozornost pro udržení kvalitních zaměstnanců, přilákání nových talentů
a hlavně udržení konkurenčních výhod

Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.
- Benjamin Franklin

Latest Articles

View All

Co je learning management system (LMS)? 📝

Systém pro správu učení je softwarová platforma nebo platforma SaaS, která usnadňuje správu, dodávku a měření podnikových e-learningových programů organizace.

June 11, 2021